برچسب آگهی: آموزش Matlab

استاتیک مقاومت مصالح الاستیسیته ارتعاشات دینامیک

استاتیک مقاومت مصالح الاستیسیته ارتعاشات دینامیکاستاتیک مقاومت مصالح الاستیسیته ارتعاشات دینامیک

استاتیک مقاومت مصالح الاستیسیته ارتعاشات دینامیک تحلیل سازه بهینه طراحی اجزاء المان محدود ansys matlab abaqus محاسبات عددی کنکور ریاضی

نیاز به معلم خصوصی دارید

تدریس نرم افزار ها و دروس تخصصی مهندسی صنایعتدریس نرم افزار ها و دروس تخصصی مهندسی صنایع

تدریس نرم افزار ها و دروس تخصصی مهندسی صنایع | تدریس دروس ریاضی و فیزیک، انجام تمرینات و پروژه های دانشجویی و تدریس دروس تخصصی رشته مدیریت صنعتی و بازرگانی

نیاز به معلم خصوصی دارید