برچسب آگهی: تدریس فلسفه

نیاز به معلم خصوصی دارید

تدریس دروس عمومی و تخصصی علوم انسانیتدریس دروس عمومی و تخصصی علوم انسانی

تدریس دروس عمومی و تخصصی علوم انسانی توسط دکترای علوم سیاسی | تدریس مفهومی دروس روانشناسی، اقتصاد، فلسفه و جامعه شناسی به همراه ارائه نکات

مدرس فلسفه ، منطق و کلام ، تاریخ ، جامعه شناسی ، دین و زندگی

مدرس فلسفه ، منطق و کلام ، تاریخ ، جامعه شناسی ، دین و زندگیمدرس فلسفه ، منطق و کلام ، تاریخ ، جامعه شناسی ، دین و زندگی

مدرس فلسفه ، منطق و کلام ، تاریخ ، جامعه شناسی ، دین و زندگی | تدریس حضوری و اینترنتی | مشاوره ی علمی برای تدوین پایان نامه دکتری، فوق