برچسب آگهی: فیزیک

تدریس فیزیک (پایه و کنکوری)

تدریس فیزیک (پایه و کنکوری) توسط فوق لیسانس فیزیکتدریس فیزیک (پایه و کنکوری) توسط فوق لیسانس فیزیک

تدریس فیزیک (پایه و کنکوری) توسط فوق لیسانس فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، لیسانس فیزیک دانشگاه تهران و پذیرفته شده دبیرستان استعداد درخشان(سمپاد)