تحلیل آماری پایان نامه و پروژه دانشگاهی دانشجویان با نرم افزار spss

  • آموزش نرم افزار
  • رشته آمار
  • فارس- شیراز

امین بدری

کارشناس ارشد آمار ریاضی

تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های دانشگاهی دانشجویان با نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس(spss) برای تمامی رشته ها | آموزش نرم افزارهای spss, R, Minitab و Itsm

تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها و پروژه های دانشگاهی دانشجویان در تمامی رشته ها (مدیریت، کشاورزی، اقتصاد، روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علوم ورزشی، حسابداری، جغرافیا، معارف و الهیات، زیست، مطالعات، علوم ارتباطات و…) با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس( spss, minitab, R…)
با ارائه دو بخش به صورت آمار توصیفی و آمار استنباطی.
* آمار توصیفی شامل: رسم انواع نمودارها و جداول فراوانی، طبقه بندی و سازماندهی هر متغیر و جداول پراکندگی، تفسیر و روشن سازی و قابل درک بودن.
* آمار استنباطی: شامل طراحی اولیه پرسشنامه با توجه به فرضیات رساله و مشخص کردن متغیرها، انتخاب روش نمونه گیری و حجم نمونه، روایی و پایایی پرسشنامه ها و محاسبه آلفای کرونباخ و سپس انجام تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه و انجام آزمون فرضیات رساله با استفاده از آزمون های (آزمونz، آزمون t، آزمون F، آزمون کای دو، آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و دو طرفه و…) در روش پارامتری و استفاده از آزمون های(آزمون رتبه های ویلکاکسون، آزمون کروسکال_والیس، آزمون فریدمن، آزمون شاپیرو، آزمون دوربین واتسون، آزمون فیشر، آزمون مک نمار و….) در روش ناپارامتری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و… با بهترین کیفیت و آموزش، همچنین آموزش نرم افزارهای spss, R, Minitab و Itsm.

تحلیل آماری پایان نامه و پروژه با spss

#تماس:09364114217
#واتس آپ:09364114217
#ایمیل:[email protected]

جستجو بین تبلیغات معلمین خصوصی برتر در سایت tadris dabidi

برچسب گذاری شده به عنوان: , , , , , , ,

فایل درخواست یا هر فایل مربوطه دیگر را آپلود کنید. حداکثر اندازه فایل: 5 مگابایت.

 288 total views,  6 views today

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطلب بعدی

تدریس خصوصی انگلیسی

آموزش نرم افزار رشته آمار فارس- شیراز منتشر شده در 1 year قبل امین بدری کارشناس ارشد آمار ریاضی تحلیل آماری پایان نامه و پروژه […]
تدریس خصوصی انگلیسی | دو سال و نیم سابقه معلمی انگلیسی