مضارب اعداد و محاسبه کوچکترین مضرب مشترک (ک م م)
قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 31 همراه با حل مثال
شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی
تجزیه عدد به روش نمودار درختی با حل کلی مثال
عامل های اعداد و تجزیه عدد به عوامل اول آن
تعریف و تشخیص اعداد اول به همراه لیست 1000 عدد اول نخست
فرمول محاسبه درصد آزمون با نمره منفی + مثال
تبلیغات و آگهی رایگان