تدریس خصوصی dabidi ارسال آگهی

ارسال آگهی

ارسال آگهی رایگان تدریس خصوصی | انتشار رایگان آگهی تدریس | درج رایگان آگهی | ثبت نام رایگان مدرس و معلم در سایت | برترین و بهترین سایت آگهی تدریس خصوصی

قبل از ارسال آگهی نکات زیر را مطالعه کنید.

نکته 1:
در صورتی که دسته و نوع تدریس شما وجود داشت آن را انتخاب و بعد از تکمیل تمام فیلد های الزامی روی دکمه “پیش نمایش” کلیک کنید این عمل باعث می شود اعلانی جهت آگاهی ما از درج آگهی تازه ارسال شود.

نکته 2:
انتخاب برچسب تدریس الزامی نیست و در زمان بررسی آگهی شما برچسب های مورد نیاز اضافه خواهد شد.

نکته 3:
اگر در فیلد های “نوع تدریس” و “دسته تدریس خصوصی” در زیر، دسته و نوع تدریس شما وجود نداشت برای آن ها هیچ گزینه ای را انتخاب نکنید؛ بلکه سایر فیلد ها را پر کرده و در فیلد “متن آگهی” بعد از نوشتن متن خود جهت سهولت و دقت بیشتر، دسته و نوع تدریس را بنویسید(دقت داشته باشید این کار به ما در افزودن صحیح دسته و نوع تدریس کمک می کند ولی ممکن است نوع و تدریس مورد نظر شما افزوده نشود)

نوع تدریس: نوع 1، نوع 2و…(معمولاً رشته یا مقطع تحصیلی است)

دسته تدریس خصوصی: دسته 1، دسته 2و…(درس یا موضوع تدریس)

در انتها روی دکمه ذخیره “پیش نویس” کلیک کنید با این کار، آگهی شما ذخیره شده و بعد از بررسی در سایت منتشر خواهد شد(چون 2 فیلد الزامی دسته و نوع تدریس خالی هستند امکان کلیک روی دکمه “پیش نمایش” وجود ندارد)