برچسب آگهی: فیزیک کنکوری

تدریس فیزیک (پایه و کنکوری)

تدریس فیزیک (پایه و کنکوری) توسط فوق لیسانس فیزیکتدریس فیزیک (پایه و کنکوری) توسط فوق لیسانس فیزیک

تدریس فیزیک (پایه و کنکوری) توسط فوق لیسانس فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، لیسانس فیزیک دانشگاه تهران و پذیرفته شده دبیرستان استعداد درخشان(سمپاد)

تدریس خصوصی ((فیزیک )) و ((شیمی )) - متدهای نوین تدریس
تدریس خصوصی فیزیک مفهومی به صورت حضوری و مجازی
نیاز به معلم خصوصی دارید

تدریس فیزیک، مشاوره و برنامه ریز کنکوری توسط مدرس دانشگاهتدریس فیزیک، مشاوره و برنامه ریز کنکوری توسط مدرس دانشگاه

تدریس فیزیک، مشاوره و برنامه ریز کنکوری توسط مدرس دانشگاه و رتبه اول استعداد درخشان | تدریس خصوصی و گروهی فیزیک برای دانش آموزان و دانشجویان