کجا به عنوان یک معلم خصوصی تبلیغ کنم؟!

کجا به عنوان یک معلم خصوصی تبلیغ کنم؟!

اگر در جستجوی سایتی برای تبلیغات رایگان تدریس خصوصی هستید، اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید و شاگرد جذب نمائید می توانید در سایت تدریس خصوصی dabidi تبلیغ خود را رایگان درج کنید.
معلم خصوصی ریاضی، معلم خصوصی مکالمه، معلم خصوصی فرانسه، معلم خصوصی ایلتس، معلم خصوصی فیزیک، و سایر معلم های خصوصی.
اگر معلم خصوصی هستید و می خواهید رایگان تبلیغ کنید به سایت tadris dabidi بیایید.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطلب بعدی

به دنبال بهترین معلمین خصوصی هستید؟

کجا به عنوان یک معلم خصوصی تبلیغ کنم؟!
کجا به عنوان یک معلم خصوصی تبلیغ کنم؟!  

اگر در جستجوی سایتی برای تبلیغات رایگان تدریس خصوصی هستید، اگر می خواهید در زمینه تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید و شاگرد جذب نمائید می توانید در سایت تدریس خصوصی dabidi تبلیغ خود را رایگان درج کنید.
معلم خصوصی ریاضی، معلم خصوصی مکالمه، معلم خصوصی فرانسه، معلم خصوصی ایلتس، معلم خصوصی فیزیک، و سایر معلم های خصوصی.
اگر معلم خصوصی هستید و می خواهید رایگان تبلیغ کنید به سایت tadris dabidi بیایید.

جزئيات
آپلود شد 2021-07-25
.gmsingle_clearfix { display: block; } .gmsingle_clearfix::after { visibility: hidden; display: block; font-size: 0; content: ' '; clear: both; height: 0; } .gmsingle_wrapper { margin: 0 auto; } .gmsingle_wrapper * { -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } .gmsingle_photo_header { margin-bottom: 15px; } .gmsingle_name_wrap { padding: 24px 0 2px 80px; height: 85px; max-width: 100%; overflow: hidden; white-space: nowrap; position: relative; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_user_avatar { position: absolute; top: 20px; left: 0; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_user_avatar a.gmsingle_user_avatar_link { display: block; text-decoration: none; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_user_avatar img { height: 60px !important; width: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_title_author { display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 100%; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_title_author .gmsingle_title { text-rendering: auto; font-weight: 100; font-size: 24px; width: 100%; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; margin: 0; padding: 1px 0; height: 1.1em; line-height: 1; box-sizing: content-box; letter-spacing: 0px; text-transform: capitalize; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_title_author > div { font-size: 14px; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_title_author .gmsingle_author_name { float: left; } .gmsingle_name_wrap .gmsingle_title_author a { font-size: inherit; } .gmsingle_photo_info { display: flex; flex-wrap: wrap; } .gmsingle_details_title { margin: 0; padding: 0; text-transform: uppercase; font-size: 18px; line-height: 1em; font-weight: 300; height: 1.1em; display: inline-block; overflow: visible; border: none; } .gmsingle_description_wrap { flex: 1; overflow: hidden; min-width: 220px; max-width: 100%; padding-right: 7px; margin-bottom: 30px; } .gmsingle_description_wrap .gmsingle_terms { overflow: hidden; margin: 0; position: relative; font-size: 14px; font-weight: 300; } .gmsingle_description_wrap .gmsingle_term_label { margin-right: 10px; } .gmsingle_description_wrap .gmsingle_term_label:empty { display: none; } .gmsingle_description_wrap .gmsingle_terms .gmsingle_term { display: inline-block; margin: 0 12px 1px 0; } .gmsingle_description_wrap .gmsingle_terms .gmsingle_term a { white-space: nowrap; } .gmsingle_details_section { flex: 1; width: 33%; padding-right: 7px; padding-left: 7px; min-width: 220px; max-width: 100%; } .gmsingle_details_section .gmsingle_slide_details { margin: 20px 0; } .gmsingle_location_section { flex: 1; width: 27%; padding-right: 7px; padding-left: 7px; min-width: 220px; max-width: 100%; } .gmsingle_location_section .gmsingle_location_info { margin: 20px 0; } .gmsingle_location_section .gmsingle_location_info * { display: block; } .gmsingle_location_section .gmsingle_location_info img { width: 100%; height: auto; } .gmsingle_badges { border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding-bottom: 17px; margin-bottom: 12px; text-align: left; font-weight: 300; } .gmsingle_badges__column { display: inline-block; vertical-align: top; width: 40%; min-width: 80px; } .gmsingle_badges__column .gmsingle_badges__label { font-size: 14px; } .gmsingle_badges__column .gmsingle_badges__count { font-size: 20px; line-height: 1em; margin-top: 1px; } .gmsingle_exif { border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 12px; text-align: left; font-size: 14px; line-height: 1.7em; font-weight: 300; } .gmsingle_exif .gmsingle_camera_settings .gmsingle_separator { font-weight: 200; padding: 0 5px; display: inline-block; } .gmsingle_meta { padding-bottom: 12px; margin-bottom: 12px; text-align: left; font-size: 14px; line-height: 1.2em; font-weight: 300; } .gmsingle_meta .gmsingle_meta_key { float: left; padding: 3px 0; width: 40%; min-width: 80px; } .gmsingle_meta .gmsingle_meta_value { float: left; white-space: nowrap; padding: 3px 0; text-transform: capitalize; }