فتوسیستم II تدریس خصوصی زیست شناسی

فتوسیستم II تدریس خصوصی زیست شناسی | تدریس خصوصی و گروهی تضمینی تضمینی زیست شناسی | دکتر مشرفی مدرس زیست شناسی | فتوسیستم II را در این فیلم مشاهده می کنید.
تدریس خصوصی و گروهی تضمینی تضمینی زیست شناسی
توجه کنید که آنتن های انرژی، نور خورشید را به مرکز واکنش که شامل دو عدد کلروفیل a است منتقل می کنند. فتوسیستم II قوی ترین اکسید کننده است که کمبود الکترون خود را از آب می گیرد.
دکتر مشرفی مدرس زیست شناسی
09058663363

admin
Author: admin

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطلب بعدی

زیست گیاهی نهاندانگان دکتر مشرفی فصل هشتم زیست یازدهم

زیست گیاهی نهاندانگان دکتر مشرفی فصل هشتم زیست یازدهم | این فصل در طراحی سوالات ژنتیک گیاهی استفاده می شود | تدریس خصوصی و گروهی […]